Beta

Ljuset i tunneln för en mer hållbar värld växte till en strålkastare i Borås

Beta Borås Artikeln publicerades
Minglare på Sveriges innovationsriksdag.
Foto: Kristoffer Lidén
Minglare på Sveriges innovationsriksdag.

När Sverige innovationsriksdag, en konferens om innovation, arrangerades i Borås verkade arrangörerna satsat allt. Det var presskonferenser med ministrar, signeringar av samarbetsavtal, manifestpresentationer, politikerdebatter och ett antal tunga talarnamn på scen.

Det går förmodligen att skriva en hel bok om ordet innovation och ringarna på vattnet det innebär. Ordet har rent av blivit ett verb i kretsarna. Man innoverar. En podd om ämnet heter Spinnovation.

Den största grejen som presenterades under konferensen var innovationsmanifestet, som berättar hur Sverige ska bli bäst på innovation. Manifestet presenterades av arrangören SISP (Swedish Incubators & Science Parks) och innehöll sex delar: 1. Investera i inkubatorer och science parks – skapa fler hållbara jobb och regional utveckling i Sverige. 2. Världens bästa ekosystem för innovation. 3. Underlätta för tillväxten av kunskapsintensiva företag. 4. Global konkurrenskraft genom inkludering – med hela världen som rekryteringsbas. 5. Innovationsupphandling som utvecklingsmotor för Sverige. 6. Stärk nordisk samverkan för innovation. Hela manifestet är också presenterat på SISP:s webbplats.

Minglare på Sveriges innovationsriksdag.
Foto: Kristoffer Lidén
Minglare på Sveriges innovationsriksdag.

Den i miljösammanhang kände Mattias Goldmann bidrog med många positiva exempel på vad som görs för att minska utsläpp och så vidare. Till exempel ska tydligen BNP numera kunna öka utan att det dåliga klimatavtrycket gör det. Den brytpunkten ska ha skett för ungefär fem år sedan. Han nämnde också Dow Jones Sustainability indices, ett globalt hållbarhetsindex. De kollar företags hållbarhetsarbete vilket förefaller vara synnerligen relevant för kunder och konsumenter. Då kan man välja de som gör mest och bäst för miljön, om man nu vill bidra till det.

Tomas Björkman var en av huvudtalarna. Han menade att vi måste utveckla fem ”super skills”; öppenhet, meningsskapande, perspektivsökande, självledande/inre kompass och medkänsla för att möta framtiden på ett bra sätt.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och delar ut tre miljarder kronor till mängder av projekt varje år. Vinnova ska ”bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation”. Kjell-Håkan Närfeldt är chefsstrateg på myndigheten och konstaterade att misslyckande är viktigt för att lyckas.

– Det är bara ett av tio företag som lyckas men de andra misslyckas inte. De bidrar med bränsle till nya företag som kan lyckas.

Nästa år drar innovationsriksdagen vidare till Blekinge.