Beta

Hur ska man gå tillväga om man vill få igenom ett förslag?

Beta Borås Artikeln publicerades

Valet är en viktig dag då man kan påverka hur ens stad ska se ut och styras. Men om man har ett förslag eller brinner för en fråga som inget av partierna tar upp, hur gör man då?

Vi skickade ut vår reporter Jonathan Oscarsson Dahlén för att undersöka saken. Förslaget i klippet är påhittat.

Det här kom vi fram till:

Ett sätt är att man skickar in en så kallad e-petition till Borås stad på deras hemsida. Det är ett elektroniskt dokument som andra boråsare kan gå in och skriva på som en digital namninsamling. Desto fler underskrifter man får på sin e-petition desto större chans har man att få sitt förslag prövat högre upp.

Ett förslag som faktiskt gått igenom som skickats in av en ”helt vanlig” boråsare är ett förslag om ekologiska bananer i skolan, denna e-petition fick 27 digitala underskrifter. Efter detta gick ärendet vidare till tekniska nämnden och koncerninköp som i sin tur beslutade att det hela var en bra idé.

Något annat man kan göra är att engagera sig politiskt och lyfta sina förslag på partiets medlemsmöte. Efter det går ärendet vidare till kommunkretsen som diskuterar förslaget, sen för man det vidare till fullmäktigegruppen som skriver en motion till fullmäktige - om partiet anser att det är ett bra förslag förstås. Det viktigaste med förslaget som man tar upp är att det inte är för kontroversiellt eller strider mot partiets grundprinciper.

Om det bara är en sakfråga man vill driva igenom skriver man ett medlemsförslag som kommer in till kretsstyrelsen och tas upp på årsmötet och det är där man beslutar om förslaget är för kontroversiellt eller om det är något partiet inte håller med om.

Att hålla med ett parti i alla frågor är troligtvis ingen av medlemmarna som gör men det viktigaste är att man har samma grundsyn och ideologi menar Jan Idehed (C).