Beta

Det händer med parkerna när Borås förtätas

Borås Artikeln publicerades

Borås Stads Grönområdesplan vägleder genom en indelning och klassning av grönområden. Den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska bekosta en kompensationsåtgärd. Det ska gagna medborgarna som får tillbaka förlorade värden. Till Borås fyller 400 år, år 2021 planerar kommunen att anlägga en större jubileumspark på 75-200 hektar.