Beta

Brist på folk som kan jobba i framtiden: ”Måste inse att vi har en utmaning”

Beta Borås Artikeln publicerades
Sandra Offesson presenterar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2018-2019.
Foto: Frida Dam Bergstedt
Sandra Offesson presenterar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2018-2019.

Jobb verkar det inte bli någon brist på de närmsta åren. Istället är det brist på folk som kan jobba. Vill du hjälpa Borås att fylla de platser där arbetskraften behövs mest kan du satsa på välfärdsbranschen, IT eller design.

Man skulle kunna tro att när det talas om framtidens arbetsmarknad så talas det om arbetslöshet. Men just nu talar man faktiskt snarare om motsatsen: det kommer vara brist på folk som kan utföra jobben.

På ett seminarium i Borås i förra veckan presenterade Per Florén, näringslivsutvecklare på Borås Stad, och Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, hur den framtida arbetsmarknaden kan komma att se ut i Borås.

Florén utgick från Stora jobbstudien som är framtagen av konsult- och analysföretaget Kairos Future i samarbete med 17 kommuner, däribland Borås Stad. Studien pekar på en ljus framtid för Borås de kommande tio åren. Befolkningen ökar och jobben blir fler. Men det kommer bli svårt att hitta arbetskraft till alla nya jobbtillfällen.

– De jobb som kommer bli särskilt tuffa att få kompetent personal till är IT, marknadsförare, designers, serviceinriktade säljare och specialisthantverkare, säger Per Florén.

För att locka IT-folk behövs bara att det finns jobb men för att locka marknadsförare, designers, säljare och specialisthantverkare gäller andra premisser enligt Stora jobbstudien. De är bara redo att flytta om staden är attraktiv. En attraktiv stad är enligt studien en stad som bland annat är trygg, lugn, har nära till naturen, bra bostäder, bra kommunikationer, nära till affärer och många parker.

– Tanken med studien och de workshopar vi ska ha i höst är att så många som möjligt ska inse att vi har en utmaning. Att vi kanske har en massa jobb som ingen kan ta, som vi inte har folk som är utbildade till. Och att vi helt enkelt jobbar på att göra Borås bra på detta. Bra skola, bra integration, se till att vi är attraktiva för de som vill flytta hit. Vi måste se till att säkra vår framtid, säger Per Florén.

Per Florén
Foto: Frida Dam Bergstedt
Per Florén

Arbetsförmedlingens prognoser handlar till skillnad från Stora jobbstudien om nutiden, 2018-2019. Redan nu ser man samma problem, det saknas arbetskraft inom många yrken. Inom privat sektor är bristen på kvalificerad arbetskraft rekordhög och även för offentlig sektor är rekryteringen ansträngd, särskilt för kommuner och landsting.

– Kompetensförsörjningen kommer bli svår länge, det saknas händer och fötter som kan utföra arbetet. Fler än en tredjedel av alla offentliga arbetsgivare säger att kvaliteten i servicen har försämrats till följd av kompetensbristen, förklarar Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Inom privatsektor är det framförallt företagstjänster, bygg, IT och industri som saknar arbetskraft idag.

Tidslinje med urval av yrken med störst brist på kvalificerad arbetskraft i Borås idag och om tio år. Källa: Arbetsförmedlingen och Stora Jobbstudien. Klicka på bilden för att se hela.
Foto: Design av Rocketpixel/Freepik
Tidslinje med urval av yrken med störst brist på kvalificerad arbetskraft i Borås idag och om tio år. Källa: Arbetsförmedlingen och Stora Jobbstudien. Klicka på bilden för att se hela.

Fakta

Stora jobbstudien

Att sia om framtiden är inte lätt. Stora jobbstudien använder en metodik som utgår från nuet och det man kan observera för att sedan dra ut och se vad förändringar vi ser idag kan innebära längre fram. Studien baseras på:

Forskning- och litteraturgenomgång

Omvärldsanalyser

Statistiska analyser av lokala arbetsmarknader

Enkätundersökningar

Enligt Per Florén är denna metod väl beprövad och brukar fungera även om man alltid ska ha en beredskap att någonting kan bli annorlunda.

Nämnas bör att det i studiens enkätundersökning som skickades ut till 318 företagare i Borås var det bara 18 procent som svarade.

Visa mer...

Fakta

Vad händer nu?

Borås Stad arrangerar ett flertal workshops med olika teman där syftet är att diskutera innehållet i Stora Jobbstudien och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Datum för workshoparna hittar du här.

Visa mer...