Beta

Analys: Vallöften är luddiga – men viktiga

Beta Borås Artikeln publicerades
Foto: Madeleine Bengtsson

I valtider presenterar politikerna det ena löftet efter det tredje. Saker ska förändras, införas, förbättras eller avvecklas. Men vad betyder de där löftena egentligen?

Valrörelsen är igång och på Stora torget i Borås har partierna som slåss om väljarnas gunst fått upp sina valstugor. Där hoppas de få ut sitt budskap och berätta om vad de planerar att göra med Borås om de får makten.

För att övertyga röstberättigade lovar gärna politikerna olika saker. Vallöftena ska få den tveksamme att bestämma sig för vilket parti hen ska rösta på.

Men vad betyder egentligen ett vallöfte? I Beta Borås serie där vi tittat på ett antal av de rödgrönas vallöften från förra valet, 2014, visar det sig att vissa löften infriats medan andra är långt ifrån verkställda. Det går att konstatera följande:

– Vallöftena är svårmätbara

– Politikerna ser löftena som inriktningar snarare än mål

Läs våra vallöfteskollar här:

Vi synar vallöften: barngrupperna har minskat – men bara på grund av bidrag

Vi synar vallöften: långt kvar till en jämställd kommun

Vi synar vallöften: bostadsbyggandet lägre och dyrare än lovat

När vi försökt utvärdera löftena har det ibland varit omöjligt. Statistik har inte gått att ta fram eller så är processerna för att infria ett löfte längre än mandatperioderna.

Varför går då partierna till val på löften som inte går att mäta? När vi intervjuat företrädarna för de rödgröna partierna i Borås, som styr staden sedan förra valet, visar det sig att de använder sina löften som vägledning. De politiker som efter valet får uppdrag i kommunens nämnder och styrelser ska jobba utifrån löftena och ha dem att luta sig mot, enligt partierna.

Förstår väljarna detta? Skulle politikerna kunna vara tydligare med hur de tänker kring vallöften? Samtidigt visar forskningen att de flesta vallöften i svensk politik faktiskt infrias. Att svenska politiker är ovanligt bra på att hålla löften. Utifrån forskningen är alltså löftena som presenteras i valrörelsen viktiga för att göra ett medvetet val vid valurnorna.

Skulle politikerna kunna vara tydligare med hur de tänker kring vallöften?

Hur ska man då som väljare i Borås tänka? Att de som styrt nu inte klarat av att hålla sina löften och ljugit för väljarna? Eller att de bara har varit otydliga?

Till de rödgrönas försvar har de inte haft egen majoritet i kommunfullmäktige sedan valet. Allianspartierna har gått med på att låta de rödgröna styra med vissa förbehåll. Det har försvårat för de rödgröna att till fullo genomföra sin politik.

Partiernas vallöften ger en indikation på vad som väntar om de får makten. Politikerna kommer troligtvis att jobba utifrån löftena, men huruvida de uppnås eller inte beror på hur konkreta och rimliga löftena är. Dessutom verkar Borås politiker i ett komplicerat politiskt landskap, där beslut som fattas av riksdagen, juridiska instanser eller privata intressen påverkar politikernas möjlighet att genomföra politiken.

Ta del av partiernas vallöften och fundera på vilket partis inriktning som stämmer bäst överens med vilket samhälle du vill se. Vallöftena må vara luddiga, men de är viktiga.

Läs mer: Så funkar politiken i Borås