Beta Borås Politik

Diagram över hur mandaten skulle fördelas i Borås kommunfullmäktige, om man gjorde indelningen efter hur många följare respektive parti har på sin lokala Facebooksida. Blå stapel visar just det, grön stapel visar hur mandatfördelningen sett ut i verkligheten under den senaste mandatperioden.
Foto:

Svante Stomberg är inne på sitt åttonde år som kommunchef i Borås stad. Från sitt fönster i det ganska enkla kontoret ser han bland annat konstnärens INTI:s verk ”Hand Labor” som ingår i No limit.
Foto:

Andra avdelningar

Ämnen

Beta Borås är en testredaktion i ett forskningsprojekt med syfte att skapa nya sätt att göra lokal samhällsjournalistik riktat till målgruppen 25-35 år. Projektet pågår till 30 september 2018 och är ett samarbete mellan Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park. På denna sida samlar vi allt material om samma ämne, som du kan ta del av när det passar dig.