Beta Borås Jobb

Sofia Persson, Kafaya El-Faraj och Anne Liljestrand är undersköterskor på äldreboendet Distansgatan 7. De tror det nya förslaget är bra för integrationen, men inte att det lockar fler till yrket.
Foto:

Andra avdelningar