© Borås Tidning – tänk på att bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen och därför inte får användas utan fotografens medgivande.