Den nya majoriteten, här representerade av Gunilla Blomgren (L), Caroline Bergmann (MP), Erene Bertilsson (KD) och Tony Hansen (S), presenterade sitt budgetförslag för 2018. Crister Persson (C), längst till vänster i bild, meddelade att Centerpartiet och Moderaterna kommer att lägga fram ett eget förslag.
Foto:

Familj

Grattisannonser

Bröllop och vigsel

Döds- och minnesannonser

Toppnyheter just nu