7HAffärer

Nya företag i Sjuhärad vecka 8

7HAffärer Artikeln publicerades

Herrljunga

Fiddes Holding AB

HERRLJUNGA

Bolaget ska bedriva holdingverksamhet, såsom att äga och förvalta aktier och andelar, bedriva handel med, uthyrning av och konsultation inom byggnation och fastigheter samt bedriva utveckling och försäljning av till dessa områden närliggande verksamheter.

Styrelseledamot och verkställande direktör: Fredrik Jan-Inge Bertilsson. Suppleant: Lena Margareta Bertilsson. Huvudansvarig revisor: Sven Peter Wank.

Fårekulla Lantbruk AB

HERRLJUNGA

Aktiebolaget ska bedriva jordbruksverksamhet med inriktning på mjölk- och köttproduktion och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Curt Börje Niklas Alfredsson. Suppleant: Berit Margareta Alfredsson.

M. Augustsson Entreprenad

LJUNG

Diplomerad små avlopp, infiltration. Diverse grävarbeten.

Innehavare: Morgan Lars Håkan Augustsson.

Borås

Larsson Bygg i Sjömarken AB

SJÖMARKEN

Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast egendom.

Styrelseledamot: Per Anders Larsson. Suppleant: Janet Frida Röstlund.

ADA Förvaltningsaktiebolag

DALSJÖFORS

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Ann Doris Ahlin. Suppleant: Bengt Gunnar Ahlin.

Adjunkten 7 AB

BORÅS

Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och ordförande: Sune Jussi Mordenfeld. Styrelseledamöter: Erica Sonja Mordenfeld, Frida Eva Mordenfeld.

Aki Hundcenter AB

BORÅS

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hundpensionat och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och ordförande: Nadja Huskic. Styrelseledamot: Nermin Huskic. Suppleant: Hamka Muratagic. Huvudansvarig revisor: Lars Anders Strigén.

Alex Taxi i Borås AB

BORÅS

Bolaget ska bedriva taxi- och budverksamhet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Emir Ganic. Suppleant: Muamera Stechlik.

Alvsborg Constructing AB

BORÅS

Renovera, bygga, ombyggnad, måleri, rivning, byggstäd, materialhandel samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Hussein Jomaa. Suppleant: Haissam Jomaa.

Alvsborg Event AB

BORÅS

Event, pr-realeser, reklam, party, fest samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Hussein Jomaa. Suppleant: Haissam Jomaa.

Alvsborg Resurs AB

BORÅS

Bemanning, uthyrning av personal, finansiella tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Hussein Jomaa. Suppleant: Haissam Jomaa.

A. Crociani – My better Life AB

BORÅS

Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet, rådgivning, träning samt utbildning i hälsosam livsföring och fysisk träning.

Styrelseledamot: Alessio Maria Crociani. Suppleant: Anna Elisabeth Skeppstedt.

Bemanning i 7-härad AB

BORÅS

Personaluthyrning och rekrytering till alla branscher. Personalcoachning, företags-coachning, utbildning inom HR och annan konsultverksamhet avseende företag och organisationer.

Styrelseledamot och verkställande direktör: Kenneth Mikael Peischl. Suppleant: Annelie Margareta Peischl.

BG Hyd Consult AB

SANDARED

Konsultverksamhet inom mobilhydraulik som omfattar följande verksamheter: systemkonstruktion med konceptval, komponentval och validering, utbildning inom området mobilhydraulik, marknadsföring och marknadsanalyser, eftermarknadsaktiviteter inom mobilhydraulik.

Styrelseledamot: Bengt Göran Persson. Suppleant: Anna Britta Persson.

Bit Legend AB

BORÅS

Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom data samt handel med värdepapper och därmed förenlig verk-samhet.

Styrelseledamot: Johan Anders Daniel Ekman. Sup-pleant. Roger Marcus Holmquist.

Brämhult Kyllared 1:184 AB

BRÄMHULT

Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Sten Christer Pernvall. Suppleant: Lars Johan Olof Brundin.

Brämhult Kyllared 1:185 AB

BRÄMHULT

Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Sten Christer Pernvall. Suppleant: Lars Johan Olof Brundin.

Bylander Holding AB

VISKAFORS

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av andelar, handel med värdepapper och fastigheter, försäljning av företagsledningstjänster, tekniska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Sven-Arne Gerhard Bylander. Suppleant: Jenny Maria Levinsson.

C - Capital Fastighet AB

BORÅS

Bygg- och anläggningsverksamhet, förvaltning av värdepapper, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Stefan Karl Gustav Gabrielsson. Supp-leant: Ann Kerstin Marie Gabrielsson.

CG i Borås AB

SJÖMARKEN

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Carl Christofer Gäfvert. Suppleant: Kjell Thomas Gäfvert.

Charepa AB

BORÅS

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och ordförande: Jan-Olof Lindberg. Styrelseledamot: Sören Jan-Olof Andreasson. Suppleanter: Britt-Marie Christina Andreasson, Gerd Britt-Marie Lindberg.

CNB Restaurang AB

FRISTAD

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Salim Sharbel Abedal Ahad. Suppleant: Elie Abedal Ahad.

Convallia AB

SANDARED

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet och styrelseuppdrag inom affärsutveckling samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och ordförande: Niklas Lennart Ivarsson. Styrelseledamot: Camilla Rose-Marie Ivarsson. Suppleant: Rosita Gudrun Liselotte Dahlström.

Cratings AB

BORÅS

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, utveckla mjukvaruprodukter, ävensom äga och förvalta värdepapper, samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Joel Håkan Rengmyr. Suppleant: Sten Håkan Enbom.

Dream Price Sweden AB

BORÅS

Aktiebolaget ska bedriva import och distribution av förbrukningsmaterial såsom alumiiniumfolie, pizzakartonger, engångsmuggar och presentartiklar till restauranger och butiker.

Styrelseledamot: Said Omer Saidi. Suppleant: Said Rahim Saidi.

Dreamsilk AB

BORÅS

Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Sture Roger Haraldsson. Suppleant: Inger Birgitta Ahlebrand Haraldsson.

Dyrd A

BORÅS

Föremål för bolagets verksamhet är att sköta driften av tillfälligt boende för asylsökande, äga, bebygga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Åke Daniel Klinggård. Suppleant: Göran Kristoffer Brödje.

Elfiberbolaget i Syd AB

SEGLORA

Bolaget ska bedriva installation inom el, tele, data och fiber samt uthyrning av personal.

Styrelseledamot och verkställande direktör: Jon Adrian Kristoffer Aho. Styrelseledamot och vice verkställande direktör: Per Dise. Suppleant: Anja Ellen Rönquist.

Elisabeths fysioterapi för mental hälsa AB

BORÅS

Fysioterapi med inriktning mental hälsa. Undersökning, bedömning, behandling, föreläsningar, handledning samt KBT.

Styrelseledamot: Inga-Britt Elisabeth Karlsson. Suppleant: Hans-Erik Karlsson.

Erica Mordenfeld Holding AB

BORÅS

Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Erica Sonja Mordenfeld. Suppleant: Frida Eva Mordenfeld.

FJB Fastighets AB

FRISTAD

Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med fas-tigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och ordförande: Lars Bertil Serrander. Styrelseledamot: Andreas Emanuel Claesson. Suppleant: Bo Lennart Claesson.

Frida Mordenfeld AB

BORÅS

Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning samt utbildning och träning av ryttare och hästar och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Frida Eva Mordenfeld. Suppleant: Erica Sonja Mordenfeld.

Halfdan Hilmarsson Förvaltning AB

BRÄMHULT

Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper där bolagets ägarandel och kapitalandel ej får överstiga 50 procent.

Styrelseledamot: Halfdan Thor Hilmarsson. Suppleant: Halldor Thor Hilmarsson. Revisor: Van Lai Ly Vuong.

Svenljunga

Fjärrvärme i Överlida Aktiebolag

ÖVERLIDA

Bolaget ska bedriva produktion och försäljning av fjärrvärme, äga och förvalta fas-tighet, byggnader och distributionsnät för fjärrvärme och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot och verkställande direktör: Bertil Algot Johansson. Suppleant: Berit Annika Margareta Johansson.

Hulan Konsult AB

ÖSTRA FRÖLUNDA

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom jord- och skogs- bruk, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot: Emil Oskar Jansson. Suppleant: Linnea Elisabet Ros.

Rundis AB

ÖVERLIDA

Bolaget skall bedriva inter-nethandel med pärlor och pysseltillbehör.

Styrelseledamot: Stefani Kristin Dänhardt. Suppleant: Heiko Cordts.

Wallnedal Invest AB

MÅRDAKLEV

Bolagets verksamhet är att bedriva värdepappershandel/bolagsutveckling. Fastighetsutveckling samt uthyrning av fastigheter. Handel med, och utveckling/odling av ekologisk närodlade produkter samt hantverk.

Styrelseledamot och verkställande direktör: Ann Wallnedal. Suppleant: Reine Wallnedal.

CAJODA

HILLARED

Försäljning av tryckalster.

Innehavare: John Gunnar Forssell.

TKA-Konsult

SEXDREGA

Kunsulttjänster för fastighetsförvaltning, IT och telefonifrågor till företag.

Innehavare: Helge Tommy Karlsson.